Tarieven 2017

In de tabel is de courtage vermeld. Deze is een percentage van de verkoopprijs van de boot en hoeft pas te worden voldaan als de boot is verkocht. Wordt de boot niet verkocht dan zijn er ook geen kosten aan de bemiddeling verbonden mits de bemiddelingstermijn minimaal een half jaar is geweest.

 

Verkoopprijs in euro's Courtage (excl. btw)
  Minimum in euro's (excl. btw)
< 100.000 5,0%   2.750,-
100.000 - 200.000 4,5%   5.000,-
200.000 - 300.000 4,0%   9.000,-
300.000 - 400.000 3,5%   12.000,-
> 400.000 3,0%   14.000,-

 

Indien de boot niet in in de regio ligt (Friesland, West-Groningen, Noordoostpolder, kop van Overijssel) geldt een opslag afhankelijk van de reisafstand.

Vakantie 2014

 

Logo origineel

Wij zijn gesloten van 18 juli t/m 3 augustus 2014

 

Indien u een email stuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een voicemail achterlaat (bel 0858 - 771 864) reageren wij uiterlijk 6 augustus op uw bericht.

 

We are closed from the 18th of July till the 4th of August.

 

If you send us an email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) or leave a message at our voicemail (call 0031 858 771 864) we will respond before the 7th of August

Bemiddelingsovereenkomst

button bemiddelingsovereenkomstWij maken gebruik van de door de HISWA opgestelde bemiddelingsovereenkomst. Deze kan in voorkomende gevallen aangepast dan wel toegespitst worden aan specifieke voorwaarden van de opdrachtgever. De HISWA Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen (klik hier) maken onderdeel uit van de bemiddelingsovereenkomst.

Zowel de bemiddelingsovereenkomst als de bijbehorende algemene voorwaarden zijn formeel opgesteld. Kennelijk is dat noodzakelijk. Toch zijn wij zeker niet zo formeel en afstandelijk als de docomenten u doen geloven. Uiteraard zijn we bereid de overeenkomst en de voorwaarden mondeling toe te lichten.

Hieronder de bemiddelingsovereenkomst in conceptvorm.


 De ondergetekenden,

 

Achternaam:                  ………………………………………………………………………………..

Voornamen:                   ………………………………………………………………………………..

Straat en huisnummer:  ………………………………………………………………………………..

Postcode, woonplaats:  ………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:          ………………………………………………………………………………..

Mobiel:                          ………………………………………………………………………………..

Email-adres:                 ………………………………………………………………………………..

Geboorteplaats:            ………………………………………………………………………………..

Geboortedatum:            ………………………………………………………………………………..

Nationaliteit:                  ………………………………………………………………………………..

Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………………..


hierna te noemen:        opdrachtgever


én

Bedrijf:                            Overwijk Jachtbemiddeling

Adres:                             Compagnonsfeart 40

Gevestigd te:                  Hemrik

Vertegenwoordigd door: H. Overwijk


hierna te noemen:          bemiddelaar

 

komen overeen:

1. dat opdrachtgever aan bemiddelaar de exclusieve opdracht verleent tot verkoop van het hem in eigendom toebehorende vaartuig, genaamd ………………….……………, met de volgende specificaties:
 

Merk/type vaartuig : …………………………………………………………………….

Bouwer : …………………………………………………………………….

Bouwmateriaal : …………………………………………………………………….

Bouwjaar : …………………………………………………………………….

Afmetingen (circa) : …………………………………………………………………….

Registratienummer : …………………………………………………………………….

Teboekgesteld : Ja/Nee. Indien ja, te ……………………………………………

Brandmerk : ………………………………………….…………………………

Rompnummer : …………………………………………………………………….

Scheepshypotheek : Ja/Nee. Indien ja, ten gunste van: …………………………….

BTW-verklaring : Ja/Nee ……………………………………………………………

welke opdracht de bemiddelaar door ondertekening van deze overeenkomst aanvaardt.


2. dat bemiddelaar het vaartuig ter verkoop zal aanbieden voor een vraagprijs van € …………..………. (zegge ………………………………………………………………………………..……..……………...euro).

3. dat opdrachtgever courtage over de laatst schriftelijk vastgestelde verkoopprijs verschuldigd is zodra er wilsovereenstemming is over de koop/verkoop, ongeacht of deze verkoopprijs in geld, natura of diensten wordt vereffend.
 
4. dat de courtage bedraagt: 

5,0% voor schepen tot en met een (ver)koopsom tot € 100.000 met een minimum courtage van € 2750

4,5% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 100.000 tot en met € 200.000

4,0% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 200.000 tot en met € 300.000

3,5% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 300.000 tot en met € 400.000

3,0% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 400.000

Indien de reisafstand van de vestigingsplaats van Overwijk Jachtbemiddeling tot de ligplaats van de boot meer dan 50 kilometer is dan wordt een éénmalige opslag van € 20 per extra kilometer berekend. De verschuldigde courtage wordt vermeerderd met de wettelijk verschuldigde BTW.


5.    Dat Overwijk Jachtbemiddeling niet beschikt over een Stichting Derdengelden en met opdrachtgever na overleg expliciet is overeengekomen dat .....% van verkooppenningen direct door de koper zal worden voldaan op de bankrekening van opdrachtgever en … .% van de verkooppenningen op de bankrekening van bemiddelaar òf dat de betaling van de koopsom zal verlopen via bankrekening 11.21.68.876 ten name van Overwijk jachtbemiddeling en dat binnen vijf werkdagen na overdracht Overwijk Jachtbemiddeling de gelden zal overmaken naar de bankrekening van de opdrachtgever met inhouding van de verschuldigde kosten. .


6.  dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst een ligplaats ter beschikking zal stellen of dat Overwijk Jachtbemiddeling de opdrachtgever een ligplaats ter beschikking stelt tegen een tarief van € ……….. (excl. BTW) per maand welk bedrag de opdrachtgever na ieder half jaar of –indien korter- na afloop van de bemiddelingsperiode dient te voldoen.

7.    dat opdrachtgever zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het onderhouden en in nette en schone staat houden van zijn vaartuig.

8.     dat opdrachtgever bemiddelaar machtigt om buiten zijn aanwezigheid (en zonder zijn voorafgaande toestemming) met het vaartuig een proefvaart te maken.

9.     dat de opdrachtgever te allen tijde de mogelijkheid heeft om van zijn vaartuig gebruik te maken mits dit niet verkoopbelemmerend is en hij vooraf de bemiddelaar daarvan op de hoogte stelt.

10. dat het vaartuig voor rekening en risico van opdrachtgever blijft - ook tijdens een proefvaart - tot het moment van eigendomsoverdracht aan een koper en opdrachtgever zorgdraagt voor een afdoende verzekering tot het moment van de overdracht.

11. dat opdrachtgever instaat voor de juistheid van zijn beschrijving en de door hem verstrekte gegevens over het vaartuig en hij/zij bemiddelaar vrijwaart tegenover aanspraken van derden.

 

12. dat deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van 6 (zes) maanden. Dat partijen na de minimumduur van 6 (zes) maanden de overeenkomst op elk moment schriftelijk kunnen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 

13. dat op deze overeenkomst de HISWA Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen van toepassing zijn, van welke voorwaarden de opdrachtgever door ondertekening dezes verklaart kennis te hebben genomen.

 

 

 

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt op ………………………..… te …….............................

 

…………………….……….. (handtekening opdrachtgever) ………………….…….. (handtekening bemiddelaar)

 

…………………................   (naam opdrachtgever )                ……..……………….………. (naam bemiddelaar)

Jachtbemiddeling

button jachtbemiddelingAlleen de allermooiste en best onderhouden boten in hun klasse!

Overwijk Jachtbemiddeling is een bedrijf met een schitterende collectie schepen in alle prijsklassen. Het bedrijf draait prima en heeft al een flink aantal schepen een nieuwe eigenaar gegeven. Het succes is mede te danken aan de afwijkende werkwijze in vergelijking met veel andere jachtbemiddelaars. Het allerbelangrijkst is dat wij enkel boten verkopen waar wijzelf enthousiast over zijn en volledig achter staan. Dat zijn dus geen boten met achterstallig onderhoud of met grote gebreken of mankementen. Wij bezitten de kennis om de boten vooraf grondig te inspecteren en maken daar dan ook gebruik van. Daarom vindt u bij ons alleen het neusje van de zalm!

Bemiddeling vanaf eigen ligplaats; een groot voordeel

We beschikken niet over een eigen verkoophaven. Uit nood geboren maar van de nood een deugd gemaakt. Veel van onze opdrachtgevers willen hun schip niet tentoonstellen en showen aan horden kijkers die zich hoofdzakelijk oriënteren en op korte termijn geen koper worden. Bovendien heeft de eigenaar er geen zicht op en de mogelijkheid om het schip zelf te blijven onderhouden en schoon te houden is veel geringer. Wij laten de schepen op hun eigen plek liggen en begeleiden de geïnteresseerden persoonlijk bij een bezichtiging.

Voordelen voor u als eigenaar:

  • U kunt uw boot gewoon gebruiken en kunt hem bijhouden. Bijkomend voordeel is dat de boot daardoor ook in goede conditie blijft
  • Toezicht houden is voor u veel gemakkelijker
  • De boot wordt alleen bezichtigd door serieus geïnteresseerden en altijd onder begeleiding van de bemiddelaar.
  • U bent ons geen extra ligplaatskosten verschuldigd zoals in veel verkoophavens wel het geval is
  • De courtage is lager dan bij jachtmakelaars met een verkoophaven


Serieuze belangstelling door de allermooiste foto´s en eerlijke omschrijving van de boot

Om te voorkomen dat belangstellenden bij een bezichtiging voor verrassingen komen te staan wordt op de website al een zeer gedetailleerde en vooral ook eerlijke omschrijving van het schip gegeven. Daarnaast krijgt de bezoeker een uitstekende indruk van de boot door de uitgebreide fotopresentatie. Deze is uniek in Nederland door zijn formaat en gedetailleerdheid. Bezoekers weten dus wat hen te wachten staat en zijn altijd serieus geïnteresseerd.

No Cure, no pay

Indien wij uw boot niet verkopen binnen de vooraf gestelde termijn dan bent u ons helemaal niets verschuldigd. Vroeger was dit gebruikelijk in de gehele branche maar tegenwoordig wordt het steeds minder toegepast. Wij zijn overtuigd van onze kwaliteiten en de verkoopkansen van uw boot en durven het daarom nog wel aan!

De 3 V's; Volledigheid, Vriendelijkheid en Vertrouwen

Transparantie is onze doelstelling! We hebben namelijk niets te verbergen en willen onze klanten laten delen in onze werkwijze. Deze werkwijze is gebaseerd op de drie V’s: Volledigheid, Vriendelijkheid en Vertrouwen. In al onze werkzaamheden en contacten komt dit tot uiting.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Indien u belangstelling heeft voor een boot kunt u contact met ons opnemen. Via email is mogelijk maar een telefoontje wordt op prijs gesteld. U krijgt antwoord op al uw vragen, er wordt niets verzwegen. Eventueel wordt een afspraak gemaakt voor een bezichtiging. Indien u een boot wilt verkopen en door ons wilt laten bemiddelen neem dan ook contact op. We zoeken altijd goed onderhouden en nette schepen die passen in ons aanbod. Ook als u een boot zoekt kunnen wij u van dienst zijn. Al diverse keren hebben we met een goed resultaat een passende boot voor klanten gevonden. Bel dus gerust!

Tot slot

Heeft u ervaringen met ons bedrijf, bent u klant of wilt u een boot kopen? Of bent u een belangstellende die onze website heeft bekeken? Laat uw commentaar, ervaringen of kritische noot achter in het gastenboek en deel dat met anderen.

HISWA makelaar - betrouwbaar zaken doen

Button HISWAmakelaarMet de koop of verkoop van een boot zijn vaak grote bedragen gemoeid. U wilt daarom zeker weten dat u uw transactie op betrouwbare wijze begeleid wordt. Wij bieden u deze zekerheid.

Wij zijn aangesloten bij HISWA Vereniging en daarom verplicht de HISWA bemiddelingsvoorwaarden te hanteren. Deze voorwaarden zijn opgesteld in samenspraak met de Consumentenbond en de ANWB; voor u een garantie dat ook uw belangen goed worden behartigd bij de koop of verkoop van uw boot.

Klik hier om de HISWA bemiddelingsvoorwaarden te bekijken.
 

De HISWA bemiddelingsvoorwaarden verplichten ons duidelijk te beschrijven hoe de geldstromen bij een transactie verlopen. Daarmee is vooraf de geldstroom duidelijk afgesproken en u weet precies waar u aan toe bent.

Ook als er toch nog iets mis gaat, bieden de HISWA bemiddelingsvoorwaarden zekerheid. Een mogelijk conflict kan worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Waterrecreatie. De betrokken partijen zijn verplicht zich te houden aan de uitspraak van deze geschillencommissie. Bovendien staat HISWA Vereniging, de brancheorganisatie van de watersportindustrie, financieel borg tot een maximum van € 14.000. U bent verzekerd van maximale veiligheid.

 

Voor meer informatie kunt u de website van de gezamenlijke HISWA makelaars raadplegen. 

website HISWA makelaars