Gastenboek

Plaats een nieuw bericht

 
 
 
 
 
 
 
Velden met * zijn verplicht.
Uw e-mail adres wordt niet getoond in uw bericht.
Het is mogelijk dat uw bericht pas wordt getoond na een controle van ons.
We behouden het recht om berichten te bewerken of te verwijderen.
Hendrik Mulder uit Heerenveen schreef op 4 april 2022
Helaas, deze keer geen goed bericht. Wij kennen Homme van eerdere verkoop en besloten nu ons schip waar wij 17 jaar op gepast hebben te verkopen en een groter schip aan te kopen. Wij wilden meer comfort en minder werk, kortom voorsorteren op ons pensioen. De bezichtiging van de Dolfijn was prima, de keuring minder, er vielen enkele zaken op die niet overeen kwamen met hetgeen Homme in zijn advertentie had opgetekend. “ De romp was geschilderd in binnenvaart kwaliteit, dus een goede bescherming heeft meer prioriteit dan een supersterke verflaag” echter de geschilderde binnenvaartkwaliteit bleek over opengebroken plamuur te zijn aangebracht. De door ons geraadpleegde schilder adviseerde ons de gehele boot te laten stralen alvorens deze in zijn geheel dient te worden overgeschilderd, zo niet, zal nieuw aangebracht plamuur weer losgewerkt worden door de onderliggende zinklaag. Tijdens de keuring kwamen enkele zaken aan het ligt, die weliswaar in overleg in mindering zijn gebracht, maar Homme was tijdens de keuring niet zelf aanwezig, toen Homme kwam, lag het schip weer in het water. Na het afdanken van de diesel, bleek het peilglas stuk te zijn, de diesel liep hierdoor in het schip, Homme bleek na telefonische raadpleging bereid “ zijn “ monteur te sturen. Echter van coulance bleek niets bij de afrekening. Verleden week bleken de startaccu’s het te hebben begeven, echter de realiteit bleek weerbarstiger, want na nieuwe accu,s te hebben aangebracht, bleek de startmotor de bakboordmotor niet door de compressie te kunnen krijgen, toen ik mijn vinger uit het koelvloeistof reservoir terugtrok, bleek er olie door de koelvloeistof vermengd te zijn. Wij houden ons hart vast wat de ingeroepen monteur zal constateren.
Goed, er heeft een aankoopkeuring plaatsgevonden. Goed, Homme, en ook wij kunnen niet alles op voorhand weten, maar het vertrouwen in Homme en in hetgeen Homme aangeeft “ de mooiste en beste boten” “ er zijn dus geen boten met achterstallig onderhoud of met grote gebreken of mankementen
“ en vooraf worden alle aangeboden schepen grondig en kundig geïnspecteerd en wordt het kaf van het koren gescheiden” dat vertrouwen zijn wij in één klap kwijtgeraakt. Hetgeen ons nog het meest steekt, is de manier waarop onze aandachtspunten zijn afgedaan, van nazorg is helaas weinig of geen sprake. Erg jammer.
Beheerdersantwoord van: Overwijk Jachtbemiddeling
Niet alle recensies zijn positief en de mensen die negatieve ervaringen hebben mogen ook hun mening over ons bedrijf geven.
Vooropgesteld, wij hebben diverse malen aangegeven dat het bijzonder teleurstellend is dat de nieuwe eigenaren deze ervaring hebben. Als wij er iets aan konden veranderen dan zouden wij dat ook graag willen doen.
Een makelaar wordt soms als verkoper gezien. Dat is natuurlijk niet het geval. De makelaar zoekt een koper voor de boot en probeert de partijen bij elkaar te krijgen. Een makelaar is de Haarlemmer olie en begeleidt het proces. Daarnaast heeft de makelaar de plicht om zijn aanbod ook te inspecteren en de boot naar eer een geweten te beschrijven. Bij de betreffende boot is dat ook terdege gebeurd. De omschrijving zoals vooraf gegeven staan wij ook volledig achter. Het schip was in 2019/2020 geschilderd zoals Hendrik omschrijft. Dat er onderliggende plamuurlagen loslaten konden wij niet zien en -zo bleek later- was ook lastig te constateren. Dat kopers een aankoopkeuring laten uitvoeren juichen wij toe zodat ook deze bijna verborgen gebreken gevonden worden. De ervaren en zeer kundig expert heeft het plamuurprobleem geconstateerd en dit in de nabespreking gemeld. Ook waren er enkele andere aanmerkingen. De verkoper is daarom de koper tegemoet gekomen en heeft een voorstel gedaan dat door de koper geaccepteerd is.
Dat een jachtschilder nu aangeeft dat voor de beste bescherming en hechting de gehele boot gestraald moet worden is aannemelijk. Een meer dan vijftig jaar oud schip is immers niet nieuw meer en het probleem met loslatende plamuur is meer regel dan uitzondering.
Dat wij als makelaar niet bij de feitelijke keuring waren doet niets af aan de keuring. Die is namelijk objectief en geheel onder regie van de expert. De makelaar behoort zich afzijdig te houden om de schijn van iedere beïnvloeding te vermijden.
Het lekkende peilglas bleek niet het probleem dat in eerste instantie werd geschetst. Enige tijd na de aankoop werden wij in de avond door Hendrik gebeld dat er ernstige diesellekkage was en ons gesommeerd direct actie te ondernemen. Hoewel wij geen enkele aansprakelijkheid hiervoor hadden hebben we een monteur gevonden die bereid was zijn avondeten te laten staan en naar de zaak te gaan om zijn spullen te halen en daarna naar het schip te gaan. De monteur stelde vast dat het maar een klein probleem was en zeker ook tot de volgende dag kon wachten. De monteur heeft ons een factuur gestuurd die wij daarna hebben doorgestuurd naar Hendrik. Deze was 91 euro en dat is weinig gezien het tijdstip van het bezoek en de reparatie. Waarom wij dit als coulance zelf hadden moeten betalen is ons niet duidelijk.
We verkopen inderdaad de mooiste en beste boten en daar zijn we trots op. Hendrik vergeet echter te vermelden dat dit er op onze website wordt vermeld dat dit de mooiste en beste boten in hun klasse zijn. Ook het betreffende schip was dat zeker. Met een lengte van bijna 14 meter en meer dan vier meter breed een zeer ruim schip dat in de loop der jaren een nieuwe keuken, hal en badkamer heeft gekregen en waarvan de riante salon ook al was vernieuwd. En dat alles voor een bedrag dat veel dichter bij de 50.000 euro ligt dan bij 80.000 euro.
Er spreekt veel frustratie uit het bericht en dat is begrijpelijk. De teleurstelling is groot als je in een -door de expert kritisch geïnspecteerde- goed onderhouden motor olie in het koelwater vindt en een jachtschilder aangeeft dat het beter is om het schip te laten stralen terwijl de expert rapporteert dat het lokaal kan worden opgelost. Wij verwijten Hendrik dan ook niets en hopen dat hij en Marjan ondanks de tegenslagen, in de toekomst er anders in staan en ook met veel plezier van de boot genieten zoals de vorige eigenaar dat ook deed.
... Wissel deze metabox.